WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zarządzenie Rektora UPH dotyczące:

DIETETYKA

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO

PIELĘGNIARSTWO

RATOWNICTWO MEDYCZNE

TURYSTYKA I REKREACJA