WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dnia 19.10.2021 r w godzinach 9.30 - 11.30 w sali WRSS Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach odbęda się wybory do Wydziałowej Rady Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Każdy z kierunków z WNMZ ma po 1 mandacie do obsadzenia.
Zgloszenia kandydatów należy nadsyłać do 18.10.2021r na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydziałowa Rada Samorzadu Studenckiego
Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Zgłoszenie kandydata (plik dostepny cyfrowo)
Zgoda na kandydowanie w wyborach (plik dostępny cyfrowo)

Uruchomiona została II tura zapisów na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, którzy do tej pory nie zapisali się na zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych/dziedziny nauk społecznych, mają możliwość dodatkowego zapisu na przedmioty z listy, na których
nie zostały wyczerpane limity. Więcej informacji tutaj.

W dniach 23-25 września na UPH odbyło się I Forum EURIPA Polska pn.:„Medycyna obszarów wiejskich” & 10th EURIPA Rural Health Forum “Understanding our patients - working closely together”. To międzynarodowe wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom oraz farmaceutom, którzy wzięli udział w wykładach, seminariach, warsztatach. Pierwszego dnia Forum, mieliśmy zaszczyt gościć Pana Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia.

W wydarzeniu czynny udział wzięli nasi wykładowcy z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: dr hab. Andrzej Soroka, prof. uczelni z referatem "Udział aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia człowieka"; dr hab. Agnieszka Godlewska, prof. uczelni z referatem "Nordic Walking jako aktywność fizyczna przeciwdziałająca chorobom przewlekłym"; dr hab. inż. Katarzyna Antosik, prof. uczelni z referatem "Zdrowa żywność, czyli jaka? Czy czytanie etykiet to dobry sposób na zachowanie zdrowia?".
I Forum EURIPA Polska & 10th EURIPA Rural Health Forum

W dniach 15 – 18 września 2021r. w Toruniu odbył się Jubileuszowy 70. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), gromadząc niemal tysiąc uczestników. W inauguracji tej uroczystości udział wziął Marszałek Senatu RP – Prof. Tomasz Grodzki, który podkreślił rangę tego wydarzenia i wyraził nadzieję, że mimo trudności, które wpłynęły na ograniczenie dostępności chorych do leczenia chirurgicznego w Polsce podczas bieżącej pandemii, możliwy będzie dalszy rozwój tej kluczowej dziedziny medycyny. Następnie głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Prof. Andrzej Matyja, który podkreślił zagrożenia płynące z niekorzystnych zmian demograficznych w tej grupie zawodowej, gdzie średnia wieku chirurga w Polsce wynosi obecnie niemal sześćdziesiąt lat.
70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na naszym wydziale.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Gastronomia i hotelarstwo

Ogródek gastronomiczny pełen ludzi zlokalizowany na urokliwej uliczce

Absolwent tego kierunku jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

 

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.