WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 Prof dr hab K Mitura

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 7 września  2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Panu dr hab. Kryspinowi Miturze tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje.

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc, w którym po przerwie wakacyjnej ponownie rozpoczynają się aktywności dydaktyczne. W tym miesiącu, prof. dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach,
zorganizował i poprowadził cztery kursy z laparoskopowego leczenia przepuklin pachwinowych i brzusznych. Dwa z tych kursów odbyły się w Szpitalu Miejskim w Siedlcach i były przeprowadzone pod patronatem Sekcji Wideochirurgii
Towarzystwa Chirurgów Polskich, zaś pozostałe dwa odbyły się w ramach proctoringu w szpitalach w Poznaniu oraz Toruniu. W trakcie kursów oprócz wygłoszonych wykładów, przeprowadzono wiele operacji laparoskopowych
rozmaitych defektów powłok brzusznych. Dodatkowo w tym miesiącu prof. Kryspin Mitura poprowadził również w Warszawie, skierowany do młodych chirurgów kurs praktyczny z szycia laparoskopowego. Film z przebiegu tych warsztatów znajduje się tutaj: https://youtu.be/wuQgk38fAiE

Zaawansowane kursy szkoleniowe z technik laparoskopowych dla chirurgów w Polsce

W ciągu zaledwie ostatnich dwóch lat prof. dr hab. med. Kryspin Mitura przeprowadził łącznie 29 edycji tych warsztatów w Siedlcach, w trakcie których wykonano ponad 150 operacji szkoleniowych, w których udział wzięło 141 uczestników z 92 ośrodków w Polsce i czterech zagranicznych. Dodatkowo, w tym czasie przeprowadził również 16 szkoleń w innych szpitalach w Polsce w ramach tzw. proctoringu. Łącznie dotychczas przeprowadzono ponad 70 edycji warsztatów, a do końca roku w Szpitalu Miejskim w Siedlcach zaplanowanych jest jeszcze pięć kolejnych kursów.
Dzięki tej aktywności edukacyjnej, kolejni chirurdzy w Polsce nabywają umiejętność wykonywania tych zaawansowanych operacji laparoskopowych, co istotnie wpływa na wzrost dostępności pacjentów do tej nowoczesnej metody leczenia.
Mimo udowodnionej skuteczności i korzyści rekonstrukcji laparoskopowych w operacjach przepuklin, nadal ta technika nie jest powszechnie stosowana w Polsce. Szacuje się, że zaledwie 4% wszystkich pacjentów w Polsce ma dostęp do tej metody, co jest w głównej mierze spowodowane niewielką liczbą ośrodków posługujących się tą zawansowaną techniką.

 Nagroda Pielęgniarska Królowej Szewcji

Aby wziąć udział w konkursie należy do 1 listopada 2023 r. zgłosić swój pomysł na usprawnienie opieki pielęgniarskiej, w tym opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

Zgłoszenie, w formie opisu do 100 słów, należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej: https://www.queensilvianursingaward.pl/apply

Wiecej informacji o Nagrodzie Pielęgniarskiej Królowej Szwecji: https://www.queensilvianursingaward.pl/apply

Pytania dotyczące zasad konkursu należy kierować do koordynatora projektu: Agnieszka Karasińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. + 48 881 068 252.

15 września 2023 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Anatomii Prawidłowej przy ul. 3  Maja 54 w Siedlcach.

Pracownia Anatomii Prawidłowej została wyposażona w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji studentów kierunku lekarskiego i pracowników Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu będą cztery stanowiska sekcyjne, wyposażone m.in. w specjalistyczne, bezcieniowe oświetlenie operacyjne i system wizyjny.

tudentom służyć będą również szczegółowe modele anatomiczne człowieka 3D prezentujące szkielet, czaszkę, kręgosłup, mięśnie czy organy wewnętrzne; książki i atlasy anatomiczne. Pracownia posiada funkcjonalne zaplecze magazynowe (baseny, chłodnie), stanowisko do preparatyki oraz infrastrukturę socjalną (szatnie, natryski itp).

Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie Pracowni Anatomii Prawidłowej, utworzona została Pracownia mikroskopowa, przygotowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 20 studentów.

Powierzchnia objęta zakresem projektu modernizacyjnego wynosiła 462,97 m2.

Inwestycja została sfinansowana ze sprzedaży obligacji oraz z subwencji inwestycyjnej  Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jej całkowity koszt wyniósł 11 579 288,86 zł.

 Otwarcie Labolatorium Biologii Molekularnej i Genetyki


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.