WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Tegoroczny Kongres European Hernia Society (EHS) odbył się w Manchesterze (Anglia) w dniach 19-21 października. EHS jest najstarszą i największą chirurgiczną organizacją naukową w Europie, której działalność skupia się na zagadnieniach rekonstrukcji defektów ściany brzusznej i przepuklin. W trakcie tegorocznej konferencji przedstawiano i omawiano głównie zagadnienia dotyczące rozległych pooperacyjnych defektów powłok brzusznych, które nadal stanowią olbrzymie wyzwanie kliniczne, a nowoczesne możliwości skutecznego leczenia tych chorych zostały opracowane na świecie zaledwie w ostatniej dekadzie. W Kongresie udział wzięło dziewięciu chirurgów z Polski, wśród nich znalazł się dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, który jest członkiem European Hernia Society nieprzerwanie od 2007 i od piętnastu lat corocznie uczestniczył we wszystkich kongresach EHS w Europie.

Kongres European Hernia Society w Manchester

W dniach 15-19 października br. w San Diego w Kalifornii (USA) po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, odbył się kolejny Kongres Amerykańskiej Akademii Chirurgów (American College of Surgeons, ACS). Spotkanie to zgromadziło blisko 12 tysięcy chirurgów ze 116 krajów świata i jest największym tego typu wydarzeniem w tej specjalności. W gronie uczestników Kongresu znalazł się dr hab. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach, który podczas sesji tematycznych przedstawił dwa doniesienia naukowe dotyczące leczenia przepuklin: Effectiveness of a preperitoneal desuflation in laparoscopic inguinal hernia repair – should it be mandatory in every TAPP repair? i Umbilical TAPP (laparoscopic transabdominal preperitoneal) repair for medium size umbilical hernias in overweight and obese patients.

 Kongres kliniczny ACS w San Diego

W dniach 14-15 października odbyła się kolejna edycja Workshopu filmowego – Chirurgia Ogólna zorganizowanego przez prof. dr hab. med. Tadeusza Wróblewskiego (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) we współpracy z Fundacją Wideochirurgii i Sekcją Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Spotkanie zorganizowane zostało w Aleksandrowie Łódzkim. Do przedstawienia pokazu filmowego inaugurującego konferencję został zaproszony dr hab. n. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. Podczas wystąpienia, na podstawie wykonanych przez siebie zarejestrowanych operacji, zaprezentował film, w którym przedstawił niuanse techniczne operacji laparoskopowych, zwracając szczególną uwagę na stosowane narzędzia, sposób ich użycia, metody preparowania w przestrzeniach anatomicznych z zachowaniem wszystkich aspektów zawartych w listach kontrolnych protokołu operacyjnego.

 Workshop filmowy z innowacji technologicznych w chirurgii

W dniach 10 i 11 października 2022 r. w Toruniu w Szpitalu Specjalistycznym Matopat odbyły się warsztaty praktyczne w zakresie wykorzystania siatek syntetycznych w zaopatrywaniu przepuklin. Organizatorem kursu były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO), a całość szkolenia została poprowadzona przez dr hab. n. med. Kryspin Miturę, profesora uczelni Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. W warsztatach praktycznych na sali operacyjnej udział wzięło kilkunastu lekarzy z województwa małopolskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, natomiast do wersji online szkolenie obserwowało 64 chirurgów z całej Polski.

 Międzynarodowe warsztaty chirurgiczne z prezentacją innowacyjnych rozwiązań technologicznych


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.