WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 24-25 lutego br. w Łodzi odbyła się XIV Konferencja „Chirurgia 2023 – Co Nowego?”. Jest to ważne cykliczne wydarzenie naukowe o wysokim poziomie merytorycznym przedstawianych wykładów, które są wygłaszane przez najwybitniejszych polskich specjalistów, autorytetów w poszczególnych dziedzinach chirurgicznych. Zaproszeni znawcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi naukowych osiągnięć, które miały miejsce w minionym roku w dwudziestu sześciu dziedzinach chirurgii, m.in. neurochirurgii, chirurgii plastycznej, torakochirurgii, chirurgii oparzeń, żywienia w chirurgii, chirurgii urazowej i wielu innych. Do wygłoszenia wykładu w dziedzinie chirurgii przepuklin brzusznych został zaproszony dr hab. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił najistotniejsze osiągnięcia światowej herniologii w ostatnim roku, omówił najnowsze techniki chirurgiczne wprowadzone do armamentarium w tej dziedzinie w ostatnich latach, potwierdzając prezentowane przez chirurgów z innych krajów wyniki własnym doświadczeniem.

XIV Oglnopolska Konferencja "Chirurgia 2023 Co Nowego ?"

16 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki w siedzibie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Prusa 14.

Gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i prof. Jakub Radziszewski Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Prelekcję o funkcjonowaniu laboratorium wygłosiła prof. Agnieszka Paziewska, która pokieruje pracami nowej jednostki.

 Otwarcie Labolatorium Biologii Molekularnej i Genetyki

Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, dzięki której będą prowadzone badania naukowe, wyróżniające się najwyższą jakością, wiarygodnością i  szybkością realizacji. Pracownie laboratoryjnie charakteryzują się dużym potencjałem badawczo–rozwojowym i dydaktycznym, wpisującym się w realizację strategii rozwoju Uniwersytetu,  w której ważne miejsce zajmują kierunki medyczne. Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji  Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 5,5 mln zł.

Miło nam poinformować, iż Pani dr hab. Katarzyna Antosik, prof. uczelni została edytorem gościnnym wydania specjalnego, w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (140 pkt. MEiN, Impact Factor 4,614), zatytułowanego „Diet Quality and Obesity in Adults”.

Jednocześnie chcemy zaprosić Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ww. wydania specjalnego oraz nadsyłania prac własnych (termin składania manuskryptów mija 31 października 2023 r.).

Wiecej informacji na stronie internetowej: https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/SB1U6ODNV4

 

W dniach 17-18 listopada w Akademii Aesculap w Nowym Tomyślu odbyła się inauguracja eksperckiego programu edukacyjnego Hernia Master. Kurs obejmował dwudniowe szkolenie przygotowane w ramach pierwszego etapu programu. Warsztaty były poprowadzone przez ekspertów w dziedzinie laparoskopowego leczenia przepuklin: dr hab. n. med. Kryspina Miturę, profesora UPH oraz prof. dr hab. n. med. Macieja Śmietańskiego, którzy byli również pomysłodawcami i inicjatorami tej formy szkolenia. Program Hernia Master został opracowany we współpracy z Towarzystwem Chirurgów Polskich (TChP), a w inauguracji szkolenia wziął udział prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan – Prezes TChP. Pierwszy etap kursu składał się z części teoretycznej oraz warsztatów szycia i wiązania laparoskopowego na trenażerach oraz materiale biologicznym.

 Inauguracja nowego programu edukacyjnego Hernia Master


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.