WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 23.02.2023r. uruchomiono Prehabilitację onkologiczną w Siedleckim Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

Pomysłodawcą tego rozwiązania jest dr hab. n. med. Jakub Radziszewski Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

 Prehabilitacja onkologiczna

W dniu 4 marca 2023 roku w Siedlcach odbył się kolejny kurs „Podstawowe techniki w chirurgii laparoskopowej i szyciu wewnątrzustrojowym”. Było to kolejne szkolenie z serii ośmiu spotkań edukacyjnych organizowanych w całej Polsce w latach 2022-2023 przy współpracy i pod patronatem merytorycznym Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich i Zespół Profesjonalnej Edukacji Ethicon Poland. Kurs przeznaczony był głownie dla lekarzy rezydentów i specjalistów chirurgii ogólnej. Warsztaty praktyczne i wykłady zostały poprowadzone przez dr hab. med. Kryspina Miturę z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i dr n. med. Wacława Hołówkę z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród uczestników znaleźli się chirurdzy z całej Polski.

 kurs chirurgii laparoskopowej

W dniach 24-25 lutego br. w Łodzi odbyła się XIV Konferencja „Chirurgia 2023 – Co Nowego?”. Jest to ważne cykliczne wydarzenie naukowe o wysokim poziomie merytorycznym przedstawianych wykładów, które są wygłaszane przez najwybitniejszych polskich specjalistów, autorytetów w poszczególnych dziedzinach chirurgicznych. Zaproszeni znawcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi naukowych osiągnięć, które miały miejsce w minionym roku w dwudziestu sześciu dziedzinach chirurgii, m.in. neurochirurgii, chirurgii plastycznej, torakochirurgii, chirurgii oparzeń, żywienia w chirurgii, chirurgii urazowej i wielu innych. Do wygłoszenia wykładu w dziedzinie chirurgii przepuklin brzusznych został zaproszony dr hab. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił najistotniejsze osiągnięcia światowej herniologii w ostatnim roku, omówił najnowsze techniki chirurgiczne wprowadzone do armamentarium w tej dziedzinie w ostatnich latach, potwierdzając prezentowane przez chirurgów z innych krajów wyniki własnym doświadczeniem.

XIV Oglnopolska Konferencja "Chirurgia 2023 Co Nowego ?"

16 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki w siedzibie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Prusa 14.

Gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i prof. Jakub Radziszewski Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Prelekcję o funkcjonowaniu laboratorium wygłosiła prof. Agnieszka Paziewska, która pokieruje pracami nowej jednostki.

 Otwarcie Labolatorium Biologii Molekularnej i Genetyki

Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, dzięki której będą prowadzone badania naukowe, wyróżniające się najwyższą jakością, wiarygodnością i  szybkością realizacji. Pracownie laboratoryjnie charakteryzują się dużym potencjałem badawczo–rozwojowym i dydaktycznym, wpisującym się w realizację strategii rozwoju Uniwersytetu,  w której ważne miejsce zajmują kierunki medyczne. Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji  Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 5,5 mln zł.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.