WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki udzielił Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "pielęgniarstwo".

IV Edycja Legii Akademickiej

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach po raz czwarty przystępuje do programu edukacji wojskowej studentów o nazwie Legia Akademicka. Program ten realizowany jest na podstawie zawartego 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej. Do projektu może przystąpić student, który posiada obywatelstwo polskie. Program szkolenia zakłada szkolenie teoretyczne w Uczelni oraz szkolenie poligonowe. Odbywa się ono w okresie letnim w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Jest to niepowtarzalna możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego.

Od bieżącego roku akademickiego program obejmuje trzy moduły:

- podstawowy,
- podoficerski,
- oficerski.

Szanowni Studentki i Studenci Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
W trosce o zdrowie Państwa, jak Państwa bliskich władze Uczelni zdecydowały o prowadzeniu większości zajęć w formie „online”.

Taka forma nauczania wiąże się z wieloma ograniczeniami, tak w sferze zdobywania wiedzy merytorycznej jak i rozwoju społecznego.
Grupą najbardziej dotkniętą takim trybem nauczania są studenci pierwszych i ostatnich lat studiów.
Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie nie pozwala na przewidywanie czasu utrzymywania się takiego stanu. Informacje publikowane w mediach o dużej i wzrastającej liczbie zgonów z powodu COVID 19 uzasadniają potrzebę utrzymania wprowadzonych na Uniwersytecie ograniczeń.
Tym niemniej pragnę Państwa zapewnić, iż władze uczelni, jak i wszyscy nauczyciele akademiccy są świadomi niedoskonałości takiej metody nauczania i chcieliby jak najszybszego powrotu do wcześniejszego trybu prowadzenia zajęć.
Jednocześnie apeluję o słuchanie i czytanie wiadomości publikowanych w mediach z rozwagą i zrozumieniem oraz adekwatne selekcjonowanie informacji.
Pamiętajmy, że 80% ludzi, którzy zarazili się wirusem SARS Cov 2 przechodzi chorobę COVID 19 bezobjawowo lub lekko (objawy grypopodobne).

Z pozostałych 20%, około 6% może mieć ciężki przebieg choroby, wymagający wymuszonej wentylacji płuc. To jest grupa ludzi, która musi zetknąć się z polskim systemem opieki zdrowotnej, dobijającym w chwili obecnej do granic swojej wydolności.

W związku z tym róbmy wszystko, aby nie doprowadzić do drastycznego wzrostu liczby zachorowań w krótkim przedziale czasu.

Co możemy zrobić?

Prowadźmy higieniczny tryb życia

 • Dbajmy o kondycję fizyczną
 • Przestrzegajmy prawidłowo zbilansowanej diety
 • Unikajmy używek (papierosy, alkohol)
 • Przestrzegajmy zasad rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. dotyczących dystansu społecznego

Celem naszych działań jest obniżenie zachorowalności, a tym samym poprawa dostępu ciężko chorych do specjalistycznej opieki medycznej, w ich przypadku często ratującej im życie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i niejasności pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

4 października 2020 roku podczas dorocznego Kongresu Amerykańskiej Akademii Chirurgów w Chicago, odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych członków tej organizacji. W tym roku do tego zacnego grona został przyjęty dr hab. n. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W dotychczasowej przeszło stuletniej historii stowarzyszenia do tej prestiżowej organizacji przyjęto zaledwie czterech chirurgów z Polski.

Amerykańska Akademia Chirurgów (The American College of Surgeons – ACS) stanowi naukowo-edukacyjne stowarzyszenie chirurgów. Organizacja została założona w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami chirurgicznymi w oparciu o najwyższe standardy. W statucie stowarzyszenia stwierdzono, że przyjęcie w poczet ACS oznacza, że w rygorystycznej i szczegółowej ewaluacji osiągnięć chirurga potwierdzono, że wykształcenie, wyszkolenie, kwalifikacje zawodowe, kompetencja chirurgiczna i etyka zachowania spełnia najwyższe standardy. Cała procedura weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydata jest długotrwałym procesem, zajmuje zazwyczaj kilkanaście miesięcy i poprzedzona jest koniecznością uzyskania listów polecających od zasłużonych członków Akademii oraz licznymi audytami kwalifikacyjnymi.


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na naszym wydziale.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Gastronomia i hotelarstwo

Ogródek gastronomiczny pełen ludzi zlokalizowany na urokliwej uliczce

Absolwent tego kierunku jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

 

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.