WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 29 lutego 2020r. odbyła się w Siedlcach konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ogólnopolskiego cyklu Akademii Leczenia Ran. W trakcie spotkania wygłoszono wiele prelekcji oraz przeprowadzono liczne warsztaty w podgrupach z praktycznych umiejętności stosowania terapii przewlekłych owrzodzeń. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. uczelni, reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Omówił w nim nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych w codziennej praktyce oddziału chirurgicznego, przedstawiając liczne przypadki kliniczne.

W styczniu br. odbyły się kolejne dwie edycje zaawansowanego kursu specjalistycznego z laparoskopowych metod leczenia przepuklin brzusznych. W dniach 9-10 stycznia (edycja XI) i 20-21 stycznia (edycja XII) w warsztatach prowadzonych przez dr hab. n. med. Kryspina Miturę, prof. uczelni Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH, udział wzięło łącznie dziesięciu uczestników. Chirurdzy biorący udział w szkoleniu przyjechali między innymi z Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego, Kielc, Szczytna, Warszawy, Wyszkowa i Bielsko-Białej. W pierwszym dniu każdego kursu przeprowadzono szkolenie teoretyczne – w trakcie wygłoszonych wykładów zaprezentowano najnowsze doniesienia w dziedzinie herniologii i przedstawiono zasady postępowania chirurgicznego. W drugim dniu zajęć przeprowadzono serię operacji laparoskopowych TAPP (transabdominal preperitoneal), podczas których zaprezentowano i omówiono szczegółowo technikę operacyjną. Szkolenie praktyczne we współpracy z firmą Medtronic odbyło się w Szpitalu Miejskim w Siedlcach, gdzie wykonano wszystkie operacje.

Przeprowadzone warsztaty są elementem ogólnopolskiego programu szkolenia chirurgów w zakresie zaawansowanych technik laparoskopowych, w którym dr hab. Kryspin Mitura pełni rolę Koordynatora Programu Szkoleniowego Sekcji Wideochirurgii TChP w Zakresie Operacji Laparoskopowych Przepuklin Pachwinowych. Wiecej informacji na: https://wideochirurgia.tchp.pl/tapp-tep.

Filmy szkoleniowe przedstawiające prowadzone w Szpitalu Miejskim w Siedlcach są dostępne na kanale @herniacademia w YouTube.

W grudniu ukazało się kompendium endoskopii przewodu pokarmowego, które jest pierwszym od ponad 30 latopracowanym w całości przez polskich autorówkompleksowym podręcznikiem dotyczącym badań gastro- i kolonoskopowych.Udział w pracach nad tą pozycja wziął dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. uczelni reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Podręczne kompedium Endoskopia Przewodu Pokarmowego


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na naszym wydziale.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Gastronomia i hotelarstwo

Ogródek gastronomiczny pełen ludzi zlokalizowany na urokliwej uliczce

Absolwent tego kierunku jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

 

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.