WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 23-25 września na UPH odbyło się I Forum EURIPA Polska pn.:„Medycyna obszarów wiejskich” & 10th EURIPA Rural Health Forum “Understanding our patients - working closely together”. To międzynarodowe wydarzenie umożliwiło wymianę doświadczeń lekarzom, pielęgniarkom, położnym, fizjoterapeutom oraz farmaceutom, którzy wzięli udział w wykładach, seminariach, warsztatach. Pierwszego dnia Forum, mieliśmy zaszczyt gościć Pana Adama Niedzielskiego Ministra Zdrowia.

W wydarzeniu czynny udział wzięli nasi wykładowcy z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: dr hab. Andrzej Soroka, prof. uczelni z referatem "Udział aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia człowieka"; dr hab. Agnieszka Godlewska, prof. uczelni z referatem "Nordic Walking jako aktywność fizyczna przeciwdziałająca chorobom przewlekłym"; dr hab. inż. Katarzyna Antosik, prof. uczelni z referatem "Zdrowa żywność, czyli jaka? Czy czytanie etykiet to dobry sposób na zachowanie zdrowia?".
I Forum EURIPA Polska & 10th EURIPA Rural Health Forum

W dniach 15 – 18 września 2021r. w Toruniu odbył się Jubileuszowy 70. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP), gromadząc niemal tysiąc uczestników. W inauguracji tej uroczystości udział wziął Marszałek Senatu RP – Prof. Tomasz Grodzki, który podkreślił rangę tego wydarzenia i wyraził nadzieję, że mimo trudności, które wpłynęły na ograniczenie dostępności chorych do leczenia chirurgicznego w Polsce podczas bieżącej pandemii, możliwy będzie dalszy rozwój tej kluczowej dziedziny medycyny. Następnie głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Prof. Andrzej Matyja, który podkreślił zagrożenia płynące z niekorzystnych zmian demograficznych w tej grupie zawodowej, gdzie średnia wieku chirurga w Polsce wynosi obecnie niemal sześćdziesiąt lat.
70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

W dniach 31 sierpnia – 3 września 2021r. odbył się Kongres Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). Tym razem chirurgów z całego świata gościło Las Vegas w stanie Nevada w USA. Podczas czterech dni obrad ponad 2000 delegatów miało okazję wysłuchać wykładów plenarnych liderów światowej chirurgii oraz zapoznać się z doniesieniami naukowymi z różnych krajów.
Kongres Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons SAGES

Uwaga STUDENCI studiów I i II stopnia kierunków:
administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, kryminologia stosowana, pedagogika, matematyka, informatyka, zoopsychologia z animaloterapią, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Trwa rekrutacja do Projektu: "Doświadcz tego sam".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, nr POWR.03.05.00-00-PU14/19-00

Szanowni Państwo,
współczesne społeczeństwa stają się w pełni inkluzyjne poprzez włączanie osób

o szczególnych potrzebach do pełnego uczestniczenia w życiu zawodowym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Chcemy żebyście, jako przyszli pracownicy i pracodawcy, posiadali pełne kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, które od 2023 roku będzie obligatoryjne w każdym przedsiębiorstwie.
W ramach projektu nabędziecie Państwo nowe umiejętności i podniesiecie swoje kompetencje, potrzebne w przyszłej pracy zawodowej w zakresie projektowania uniwersalnego, potwierdzone certyfikatem.

Zajęcia będą realizowane w formie:

 • wykładów i warsztatów,
 • praktycznych warsztatów związanych z realizowaną przez Państwo ścieżką kształcenia, w specjalistycznym laboratorium z symulatorami,
 • zajęcia praktyczne z możliwością zaprojektowania i sfinansowania działań na rzecz osób o szczególnych potrzebach,
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanej przez specjalistow gry komuterowej.

Obszary tematyczne zajęć warsztatowych i praktycznych:

 • Szanse i bariery integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami
 • Etykieta biznesu w kontekście dostępności
 • Tworzenie warunków w administracji publicznej dla realizacji zasady dostępności
 • Komunikacja alternatywna w administracji
 • Projektowanie uniwersalne w administracji
 • Laboratoria w Sali z symulatorami
 • Konsultacje z osobami o szczególnych potrzebach np. osobą z niepełnosprawnością przy planowaniu i realizacji zadania praktycznego

Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.