WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Szanowni Studentki i Studenci Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
W trosce o zdrowie Państwa, jak Państwa bliskich władze Uczelni zdecydowały o prowadzeniu większości zajęć w formie „online”.

Taka forma nauczania wiąże się z wieloma ograniczeniami, tak w sferze zdobywania wiedzy merytorycznej jak i rozwoju społecznego.
Grupą najbardziej dotkniętą takim trybem nauczania są studenci pierwszych i ostatnich lat studiów.
Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie nie pozwala na przewidywanie czasu utrzymywania się takiego stanu. Informacje publikowane w mediach o dużej i wzrastającej liczbie zgonów z powodu COVID 19 uzasadniają potrzebę utrzymania wprowadzonych na Uniwersytecie ograniczeń.
Tym niemniej pragnę Państwa zapewnić, iż władze uczelni, jak i wszyscy nauczyciele akademiccy są świadomi niedoskonałości takiej metody nauczania i chcieliby jak najszybszego powrotu do wcześniejszego trybu prowadzenia zajęć.
Jednocześnie apeluję o słuchanie i czytanie wiadomości publikowanych w mediach z rozwagą i zrozumieniem oraz adekwatne selekcjonowanie informacji.
Pamiętajmy, że 80% ludzi, którzy zarazili się wirusem SARS Cov 2 przechodzi chorobę COVID 19 bezobjawowo lub lekko (objawy grypopodobne).

Z pozostałych 20%, około 6% może mieć ciężki przebieg choroby, wymagający wymuszonej wentylacji płuc. To jest grupa ludzi, która musi zetknąć się z polskim systemem opieki zdrowotnej, dobijającym w chwili obecnej do granic swojej wydolności.

W związku z tym róbmy wszystko, aby nie doprowadzić do drastycznego wzrostu liczby zachorowań w krótkim przedziale czasu.

Co możemy zrobić?

Prowadźmy higieniczny tryb życia

 • Dbajmy o kondycję fizyczną
 • Przestrzegajmy prawidłowo zbilansowanej diety
 • Unikajmy używek (papierosy, alkohol)
 • Przestrzegajmy zasad rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. dotyczących dystansu społecznego

Celem naszych działań jest obniżenie zachorowalności, a tym samym poprawa dostępu ciężko chorych do specjalistycznej opieki medycznej, w ich przypadku często ratującej im życie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i niejasności pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

4 października 2020 roku podczas dorocznego Kongresu Amerykańskiej Akademii Chirurgów w Chicago, odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych członków tej organizacji. W tym roku do tego zacnego grona został przyjęty dr hab. n. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W dotychczasowej przeszło stuletniej historii stowarzyszenia do tej prestiżowej organizacji przyjęto zaledwie czterech chirurgów z Polski.

Amerykańska Akademia Chirurgów (The American College of Surgeons – ACS) stanowi naukowo-edukacyjne stowarzyszenie chirurgów. Organizacja została założona w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami chirurgicznymi w oparciu o najwyższe standardy. W statucie stowarzyszenia stwierdzono, że przyjęcie w poczet ACS oznacza, że w rygorystycznej i szczegółowej ewaluacji osiągnięć chirurga potwierdzono, że wykształcenie, wyszkolenie, kwalifikacje zawodowe, kompetencja chirurgiczna i etyka zachowania spełnia najwyższe standardy. Cała procedura weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydata jest długotrwałym procesem, zajmuje zazwyczaj kilkanaście miesięcy i poprzedzona jest koniecznością uzyskania listów polecających od zasłużonych członków Akademii oraz licznymi audytami kwalifikacyjnymi.

20 października br., podczas Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2020. Portrety zostały wręczone w pięciu kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Wydarzenie Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia,Osobowość Rynku Zdrowia i Lider Rynku Zdrowia.

Zdięcie przedstawia profesora Pawła Naumana XVI Forum Rynku Zdrowia


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na naszym wydziale.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Gastronomia i hotelarstwo

Ogródek gastronomiczny pełen ludzi zlokalizowany na urokliwej uliczce

Absolwent tego kierunku jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

 

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.