WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok 2022

Decyzja nr 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akadmickim 2021/2022 (plik dost. cyfrowo) Załącznik

Decyzja nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 3/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 4/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowdzajacym egzaminy dyplomowe w roku akadmickim 2021/2022 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 5/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisjii egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część teoretyczna oraz ustalnia ostatecznej oceny z egzaminu dyplomowego dla studentow kierunku pielęgniarstwo 7 sem. (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2021/2022 (plik dost. cyfrowo) 

Decyzja nr 6/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania dziedzin pielęgniarskich na egzamin dyplomowy część praktyczna dla studentów kierunku pielęgniarstwo 7 sem. (studia pierwszego stopnia) w roku akadmickim 2021/2022 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 7/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna dla kierunku pielęgniarstwo 7 sem. (studia pierwszego stopnia) w roku akadmickim 2021/2022 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 8/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajeć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 9/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 10/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów kończących zajęcia z określonego modułu kształcenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 (plik dostepny cyfrowo)

Decyzja nr 11/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacynych na studia II stopnia w postepowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023 (plik dostępny cyfrowo) 

Decyzja nr 13/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dniu 24 marca 2022 roku (plik dostępny cyfrowo) 

Decyzja nr 14/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na kadencję 2020 - 2024 (plik dostępny cyfrowo)


Rok 2021

Decyzja nr 1/2021 z dnia 04 marca w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2021/2022 oraz wyznaczenia egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 2/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Gastronomia i hotelarstwo - studia dualne (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 3/2021 w sprawie przeprowadzania egzaminów kończacych zajęcia z określonego modułu kształcenia oraz egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 4/2021w sprawie ustalenia szczególnych zasad organizacji egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 5/2021 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzajacym egzaminy dyplomowe w roku akadeickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 6/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu część teoretyczna oraz ustalenia ostatecznej oceny z egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 7/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania dziedzin pielegniarskich na egzamin dyplomowy część praktyczna dla studentów kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w rou akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 8/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna dla studentów kierunku pielegniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 9/2021 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 10/2021 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do kontaktów z firma "Dr Irena Eris" (plik dostepny cyfrowo)

Decyzja nr 11/2021 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja nr 12/2021 w sprawie odwołania zajęć dla studentów st. stacjonarnych kierunek pielęgniarstwo II rok (plik dostępny cyfrowo)
Decyzja nr 13/2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2021/2022 (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja nr 14/2021 w sprawie odwołania zajeć dydaktycznych (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 15/2021 w sprawie zajęć dydaktycznych w trybie online (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 16/2021 w sprawie powołania Zspołu ds. jakości kształcenia na Wydziele Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 17/2021 w sprawie zmian opiekunów poszczególnych lat studiów na rok akademicki 2021/2022 (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 18/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 19/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 20/2021 w sprawie realizacji zajeć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 21/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 22/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)
Decyzja Dziekana nr 23/2021 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 24/2021 w sprawie realizacji zajeć dydaktycznych w trybie zdalnym (plik dostępny cyfrowo)

Pismo Okólne nr 1/2021 w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (plik dostępny cyfrowo)