WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2023

Decyzja Nr 1/2023 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku Uczelni o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji oraz raportu samooceny kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny

Decyzja Nr 2/2023 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzajacym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 3/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku pielegniarstwo 7 sem. w roku akademickim 2022/2023 załącznik

Decyzja Nr 4/2023 w sprawie ustalenia regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku ratownictwo medyczne załącznik

Decyzja Nr 5/2023 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postepowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024 

Decyzja Nr 6/2023 w sprawie zmian w skaładzie Zespołu ds. promocji Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Decyzja Nr 7/2023 w sprawie zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 7 sem. w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 8/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do  przeprowadzenia powtórnego egzaminu dyplomowego z części teoretycznej na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 7 sem. w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 9/2023 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postepowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024

Decyzja Nr 10/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo 6 sem w roku akademickim 2023/2024 załącznik

Decyzja Nr 11/2023 w sprawie zmian w składzie opiekunów lat studiów na rok akademicki 2022/2023

Decyzja Nr 12/2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 13/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku ratownictwo medyczne (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 14/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023 załącznik

Decyzja Nr 15/2023 w sprawie wyznaczenia drugiego recenzenta pracy dyplomowej Pani Edyty Świerk

Decyzja Nr 16/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia powtórnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (6 sem.) w roku akad. 2022/2023 załącznik

 

 

Decyzje Dziekana  2022 rok

Decyzje Dziekana  2021 rok