WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2023

Decyzja Nr 1/2023 w sprawie powołania zespołu do opracowania wniosku Uczelni o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji oraz raportu samooceny kierunku pielęgniarstwo pierwszego i drugiego stopnia, profil praktyczny

Decyzja Nr 2/2023 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzajacym egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 3/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku pielegniarstwo 7 sem. w roku akademickim 2022/2023 załącznik

Decyzja Nr 4/2023 w sprawie ustalenia regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku ratownictwo medyczne załącznik

Decyzja Nr 5/2023 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia w postepowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024

 

Decyzje Dziekana  2022 rok

Decyzje Dziekana  2021 rok

Pismo Okólne nr 1/2021 w sprawie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (plik dostępny cyfrowo)