WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rok 2021

Decyzja nr 1/2021 z dnia 04 marca w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2021/2022 oraz wyznaczenia egzaminatorów do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 2/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Gastronomia i hotelarstwo - studia dualne (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 3/2021 w sprawie przeprowadzania egzaminów kończacych zajęcia z określonego modułu kształcenia oraz egzaminów dyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 4/2021w sprawie ustalenia szczególnych zasad organizacji egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 5/2021 w sprawie powierzenia przewodniczenia komisjom przeprowadzajacym egzaminy dyplomowe w roku akadeickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 6/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu część teoretyczna oraz ustalenia ostatecznej oceny z egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 7/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia losowania dziedzin pielegniarskich na egzamin dyplomowy część praktyczna dla studentów kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) w rou akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 8/2021 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna dla studentów kierunku pielegniarstwo (studia pierwszego stopnia) w roku akademickim 2020/2021 (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 9/2021 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Programu Erasmus+ Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (plik dost. cyfrowo)

Decyzja nr 10/2021 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do kontaktów z firma "Dr Irena Eris" (plik dostepny cyfrowo)

Decyzja nr 11/2021 w sprawie powołania opiekunów lat studiów na rok akademicki 2021/2022 (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja nr 12/2021 w sprawie  odwołania zajęć dla studentów st. stacjonarnych kierunek pielęgniarstwo II rok (plik dostępny cyfrowo)
Decyzja nr 13/2021 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2021/2022 (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja nr 14/2021 w sprawie odwołania zajeć dydaktycznych (plik dostępny cyfrowo)

Decyzja Dziekana nr 15/2021 w sprawie zajęć dydaktycznych w trybie online (plik dostępny cyfrowo)