WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 16 marca br. w Bostonie, MA w USA odbyło się uroczyste zakończenie programu szkoleniowego Surgical Leadership Program w Uniwersytecie Harvarda (Harvard Medical School). Była to czwarta edycja nowego programu w ramach studiów podyplomowych skierowana do specjalistów w dziedzinach chirurgicznych. Obecny program rozpoczął się w 2021 roku i brało w nim udział łącznie 105 chirurgów z sześćdziesięciu jeden krajów. W gronie osób, które ukończyły te studia znalazł się dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach, będąc jak dotychczas jedyną osobą w Polsce, która ukończyła ten program. Jednocześnie dr hab. Kryspin Mitura został przyjęty do Stowarzyszenia Absolwentów Harvardu (Harvard Alumni Association).

 Dr hab. Kryspin Mitura w gronie absolwentów Harvardu

Surgical Leadership Program to zaawansowany nowatorski certyfikowany program studiów podyplomowych zaprojektowany w celu rozwijania nietechnicznych egzekutywnych i mentoringowych umiejętności, zwłaszcza w aspekcie podnoszenia jakości opieki zdrowotnej i edukacji, a także zarządzania finansowego, badań naukowych i tworzenia projektów klinicznych. Leadership (mimo braku swojego polskiego jednoznacznego odpowiednika) to stosunkowo nowa dziedzina edukacji, która powstała w odpowiedzi na wyzwania w zarządzaniu i kierowaniu zespołami ludzi w obliczu licznych nawracających światowych kryzysów społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i światopoglądowych, z którymi zmagają się grupy osób realizujące rozmaite przedsięwzięcia w różnych dziedzinach życia. Obecnie uważa się, że szansy na poprawę jakości m.in. w ochronie zdrowia, zwłaszcza w obliczu niedoborów kadrowych, należy upatrywać właśnie w umiejętnościach w tym zakresie.

Uniwersytet Harvarda należy do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League) amerykańskich uczelni wyższych, która jest elitarnym wyróżnieniem zarezerwowanym dla najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet Harvarda znajduje się od wielu lat na pierwszym miejscu w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, opracowywanym przez Institute of Higher Education UJTS.

Uniwersytet Harvarda szczyci się najwyższą liczbą zdobytych nagród Nobla spośród wszystkich uniwersytetów na świecie. Z Uniwersytetu Harvarda pochodzi aż 154 naukowców, którzy zdobyli nagrodę Nobla, w tym aż 45 osób otrzymało te wyróżnienie w dziedzinie medycyny.

W gronie absolwentów Harvardu znajdują się znane osoby z kręgu polityki i życia społecznego, m.in. byli prezydenci Stanów Zjednoczonych (Theodore Roosvelt, John F. Kennedy, George W. Bush, Barack Obama), przedsiębiorcy (Mark Zuckerberg, Bill Gates) i aktorzy (Matt Damon, Natalie Portman, Tommy Lee Johns).

 


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.