WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 24-25 lutego br. w Łodzi odbyła się XIV Konferencja „Chirurgia 2023 – Co Nowego?”. Jest to ważne cykliczne wydarzenie naukowe o wysokim poziomie merytorycznym przedstawianych wykładów, które są wygłaszane przez najwybitniejszych polskich specjalistów, autorytetów w poszczególnych dziedzinach chirurgicznych. Zaproszeni znawcy podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi naukowych osiągnięć, które miały miejsce w minionym roku w dwudziestu sześciu dziedzinach chirurgii, m.in. neurochirurgii, chirurgii plastycznej, torakochirurgii, chirurgii oparzeń, żywienia w chirurgii, chirurgii urazowej i wielu innych. Do wygłoszenia wykładu w dziedzinie chirurgii przepuklin brzusznych został zaproszony dr hab. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił najistotniejsze osiągnięcia światowej herniologii w ostatnim roku, omówił najnowsze techniki chirurgiczne wprowadzone do armamentarium w tej dziedzinie w ostatnich latach, potwierdzając prezentowane przez chirurgów z innych krajów wyniki własnym doświadczeniem.

XIV Oglnopolska Konferencja "Chirurgia 2023 Co Nowego ?"

Konferencje z cyklu „Chirurgia – Co Nowego?” zawsze były doceniane za sprzyjającą dyskusji atmosferę, jak również wysoki poziom naukowy prezentowanych prelekcji. Dodatkowo konferencji towarzyszy wydanie monografii z Przeglądem Piśmiennictwa Chirurgicznego za ubiegły rok.

W tym roku wśród zaproszonych do wygłoszenia wykładów ekspertów znaleźli się również m.in. Prof. Mirosław Ząbek (Warszawa) - wybitny neurochirurg, pionier terapii genowej mózgu na świecie, Prof. Stanisław Kłęk (Kraków) - inicjator programu opieki okołooperacyjnej ERAS w Polsce, Prof. Tomasz Banasiewicz (Poznań) – autor programu prehabilitacji w Polsce, Prof. Grzegorz Wallner (Lublin) – Konsultant krajowy ds. chirurgii ogólnej, Prof. Wojciech Kielan (Wrocław) – Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, Prof. Adam Dziki (Łódź) – wybitny chirurg kolorektalny, organizator konferencji.

W tym roku w konferencji udział wzięło ponad 400 chirurgów z Polski.


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.