WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Wydarzenia ostatnich miesięcy związane z zagrożeniem epidemicznym postawiły przed pracownikami medycznymi nowe wyzwania. Personel medyczny niemal z dnia na dzień musiał posiąść nową wiedzę dotyczącą nieznanych wcześniej zagrożeń epidemicznych w takiej skali. Niestety te nowe informacje nie były powszechnie dostępne, zaś wytyczne właściwego postępowania tworzono ad hoc. W związku z brakiem dostępu do najświeższej wiedzy w tym zakresie podejmowano szereg inicjatyw edukacyjnych skierowanych do profesjonalistów w ochronie zdrowia.

Z tego powodu w kwietniu i maju zorganizowano cykl sześciu webinariów skierowanych do osób zajmujących się leczeniem zabiegowym w Polsce (chirurdzy, ortopedzi, urolodzy, ginekolodzy, pielęgniarki operacyjne i oddziałów ogólnych). Koordynatorem projektu i współtwórcą całego cyklu spotkań został dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. uczelni reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W trakcie spotkań, w licznych wykładach i dyskusjach z zaproszonymi gośćmi omówiono zagadnienia nowej struktury szpitali jednoimiennych, stosowania środków ochrony indywidualnej, testowania personelu i pacjentów, wykorzystania operacji laparoskopowych, zagadnień prawno-ekonomicznych pandemii oraz sposobów powrotu do planowych operacji.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku (opublikowane materiały obejrzało dotychczas ponad dziesięć tysięcy użytkowników). Niewątpliwy wpływ na to miała obecność znamienitych specjalistów, m.in. Prof. Krzysztofa Pyrcia – Kierownika Pracowni Wirusologii UJ, Dr Pawła Grzesiowskiego – eksperta wirusologii, Prof. Justyny Zajdel Całkowskiej – eksperta prawa medycznego UMŁ, Prof. Adama Maciejczyka – Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii i wielu innych specjalistów. Program spotkań odbył się pod patronatem Sekcji Wideochirurgii TChP i Towarzystwa Chirurgów Polskich ze stałą obecnością Prezesa TChP – Prof. Marka Jackowskiego podczas wszystkich spotkań. Materiał z webinariów jest dostępny do obejrzenia na platformie MEDtube.

 


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Problem złego odżywiania społeczeństw jest wciąż aktualny. Od lat borykamy się z nadwagą, niedowagą, i szeregami chorób, na które zasadniczy wpływ ma nasze codzienne odżywianie. Dlatego ważnym jest, aby obok nas było jak najwięcej specjalistów, którzy w profesjonalny sposób pomogą nam w codziennej walce ze złymi nawykami żywieniowymi.

Jednym z kierunków, którzy kształci specjalistów w tym zakresie jest DIETETYKA prowadzona na naszym wydziale.

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych.

Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Gastronomia i hotelarstwo

Ogródek gastronomiczny pełen ludzi zlokalizowany na urokliwej uliczce

Absolwent tego kierunku jest specjalistą przygotowanym do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami  z zakresu technologii żywności i żywienia,  ochrony środowiska i zarządzania dostosowanymi do studiowanego kierunku gastronomia i hotelarstwo. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego, charakterystyki surowców roślinnych i zwierzęcych, produkcji żywności, marketingu oraz uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i hotelarskich. Powinien znać techniki i technologie wykorzystywane w gastronomii i hotelarstwie oraz wykazywać podstawową wiedzę z prawa żywnościowego, gospodarczego, konsumenckiego i regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich.

 

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.