WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Nowo utworzone MONPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Po pomyślnie zakończonej SESJI nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie:

,,Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia”

Rekrutacja zostanie poprzedzona spotkaniami informacyjno-promocyjnymi dla studentów.Terminy oraz godziny rekrutacji zostaną dostosowane do potrzeb grup docelowych. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się w formie on-line w styczniu.

Przewiduje się trzy nabory studentów na zajęcia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Studenci kierunku pielęgniarstwo otrzymają wsparcie w postaci dodatkowych, ponadprogramowych zajęć z zakresu potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, zajęć praktycznych w Oddziale Psychiatrycznym, warsztatów ,,Zrozumieć Starość” oraz zajęć w ramach nowo utworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Nabyte umiejętnościpozwolą podnieść studentom pielęgniarstwa kompetencje zawodowe oraz podnieść ich wartość na rynku pracy.

Studenci kierunku pielęgniarstwo w utworzonym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w warunkach symulacyjnych w pracowniach dydaktycznych wyposażonych w nowoczesne symulatory niskiej i wysokiej wierności oraz sprzęt techniczny umożliwiający nagrywanie zarówno obrazu jak i dźwięku, co posłuży do analizy zajęć (debriefingu). Studenci będą mieli jednocześnie stworzone warunki do treningu umiejętności z zakresu ALS/BLS.

Dokładny termin spotkania zostanie podany w styczniu na stronie Głównej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja studentów kirunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia do MCSM

Szanowni Studentki i Studenci Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
W trosce o zdrowie Państwa, jak Państwa bliskich władze Uczelni zdecydowały o prowadzeniu większości zajęć w formie „online”.

Taka forma nauczania wiąże się z wieloma ograniczeniami, tak w sferze zdobywania wiedzy merytorycznej jak i rozwoju społecznego.
Grupą najbardziej dotkniętą takim trybem nauczania są studenci pierwszych i ostatnich lat studiów.
Aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie nie pozwala na przewidywanie czasu utrzymywania się takiego stanu. Informacje publikowane w mediach o dużej i wzrastającej liczbie zgonów z powodu COVID 19 uzasadniają potrzebę utrzymania wprowadzonych na Uniwersytecie ograniczeń.
Tym niemniej pragnę Państwa zapewnić, iż władze uczelni, jak i wszyscy nauczyciele akademiccy są świadomi niedoskonałości takiej metody nauczania i chcieliby jak najszybszego powrotu do wcześniejszego trybu prowadzenia zajęć.
Jednocześnie apeluję o słuchanie i czytanie wiadomości publikowanych w mediach z rozwagą i zrozumieniem oraz adekwatne selekcjonowanie informacji.
Pamiętajmy, że 80% ludzi, którzy zarazili się wirusem SARS Cov 2 przechodzi chorobę COVID 19 bezobjawowo lub lekko (objawy grypopodobne).

Z pozostałych 20%, około 6% może mieć ciężki przebieg choroby, wymagający wymuszonej wentylacji płuc. To jest grupa ludzi, która musi zetknąć się z polskim systemem opieki zdrowotnej, dobijającym w chwili obecnej do granic swojej wydolności.

W związku z tym róbmy wszystko, aby nie doprowadzić do drastycznego wzrostu liczby zachorowań w krótkim przedziale czasu.

Co możemy zrobić?

Prowadźmy higieniczny tryb życia

 • Dbajmy o kondycję fizyczną
 • Przestrzegajmy prawidłowo zbilansowanej diety
 • Unikajmy używek (papierosy, alkohol)
 • Przestrzegajmy zasad rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. dotyczących dystansu społecznego

Celem naszych działań jest obniżenie zachorowalności, a tym samym poprawa dostępu ciężko chorych do specjalistycznej opieki medycznej, w ich przypadku często ratującej im życie.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i niejasności pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

4 października 2020 roku podczas dorocznego Kongresu Amerykańskiej Akademii Chirurgów w Chicago, odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych członków tej organizacji. W tym roku do tego zacnego grona został przyjęty dr hab. n. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W dotychczasowej przeszło stuletniej historii stowarzyszenia do tej prestiżowej organizacji przyjęto zaledwie czterech chirurgów z Polski.

Amerykańska Akademia Chirurgów (The American College of Surgeons – ACS) stanowi naukowo-edukacyjne stowarzyszenie chirurgów. Organizacja została założona w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych, w celu poprawy jakości opieki nad pacjentami chirurgicznymi w oparciu o najwyższe standardy. W statucie stowarzyszenia stwierdzono, że przyjęcie w poczet ACS oznacza, że w rygorystycznej i szczegółowej ewaluacji osiągnięć chirurga potwierdzono, że wykształcenie, wyszkolenie, kwalifikacje zawodowe, kompetencja chirurgiczna i etyka zachowania spełnia najwyższe standardy. Cała procedura weryfikacji umiejętności i doświadczenia kandydata jest długotrwałym procesem, zajmuje zazwyczaj kilkanaście miesięcy i poprzedzona jest koniecznością uzyskania listów polecających od zasłużonych członków Akademii oraz licznymi audytami kwalifikacyjnymi.

20 października br., podczas Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2020. Portrety zostały wręczone w pięciu kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia, Wydarzenie Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia,Osobowość Rynku Zdrowia i Lider Rynku Zdrowia.

Zdięcie przedstawia profesora Pawła Naumana XVI Forum Rynku Zdrowia


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.