WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Akty prawne
Zarządzenie nr 32/2021 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu egzaminu dyplomowego oraz regulaminu kształcenia praktycznego na kierunku pielegniarstwo załącznik nr 3 regulamin kształcenia praktycznego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

DIETETYKA (studia I stopnia)

Opiekun praktyk: dr Katarzyna Ługowska

DIETETYKA (studia II stopnia)

Opiekun praktyk: mgr inż. Agnieszka Decyk

TURYSTYKA I REKREACJA (studia I i II stopnia)

Opiekun praktyk: dr Joanna Omieciuch

RATOWNICTWO MEDYCZNE (studia I stopnia)

Opiekun praktyk: dr hab. Piotr Leszczyński, profesor uczelni

Regulamin praktyk zawodowych szczegóły TUTAJ

PIELĘGNIARSTWO (studia I stopnia)

Opiekun praktyk:

I i II rok - mgr Hanna Staręga

III rok - mgr Elżbieta Zielińska

PIELĘGNIARSTWO (studia II stopnia)

Opiekun praktyk:

I rok - mgr Monika Smuniewska

II rok - mgr Zofia Woźniak

KOSMETOLOGIA (studia I stopnia)

Opiekun praktyk: mgr Grażyna Bochno