WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

DIETETYKA (studia I stopnia)

Regulamin praktyk zawodowych wersja dostepna cyfrowo (word)

Program praktyk zawodowych wersja dostepna cyfrowo (word)

Opiekun praktyk: mgr Katarzyna Ługowska

DIETETYKA (studia II stopnia)

Regulamin praktyk wersja dostępna cyfrowo (word)

Program praktyk wersja dostępna cyfrowo (word)

Opiekun praktyk: mgr inz. Agnieszka Decyk

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO (studia II stopnia)

Regulamin praktyk zawodowych wersja dostępna cyfrowo (word)

Program praktyk zawodowych wersja dostępna cyfrowo (word)

Opiekun praktyk: dr Joanna Omieciuch

TURYSTYKA I REKREACJA (studia I stopnia)

Regulamin praktyk

Program praktyk

Opiekun praktyk: dr Joanna Omieciuch

RATOWNICTWO MEDYCZNE (studia I stopnia)

Regulamin praktyk + program

Obowiązki opiekuna praktyk

Obowiazki opiekuna jednostki

Karta praktyk

Opiekun praktyk: dr Piotr Leszczyński

PIELĘGNIARSTWO (studia I stopnia)

Regulamin praktyk

Obowiązki opiekuna praktyk

Obowiązki opiekuna ze strony podmiotu leczniczego

Instrukcja w przypadku ekspozycji zawodowej

Opiekun praktyk:

mgr Teresa Cena - pielegniarstwo 6 semestralne

mgr Monika Smuniewska - pielegniarstwo 7 semestralne