WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Akty prawne

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora UPH w Siedlcach z nia 16 marca 2021 roku w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

DIETETYKA (studia I stopnia)

Opiekun praktyk: mgr Katarzyna Ługowska

DIETETYKA (studia II stopnia)

Opiekun praktyk: mgr inz. Agnieszka Decyk

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO (studia II stopnia)

Opiekun praktyk: dr Joanna Omieciuch

TURYSTYKA I REKREACJA (studia I stopnia)

Opiekun praktyk: dr Joanna Omieciuch

RATOWNICTWO MEDYCZNE (studia I stopnia)

Opiekun praktyk: dr Piotr Leszczyński

PIELĘGNIARSTWO (studia I stopnia)

Opiekun praktyk:

mgr Teresa Cena - pielegniarstwo 6 semestralne

mgr Monika Smuniewska - pielegniarstwo 7 semestralne