WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wniosek o indywidualną organizację studiów (IOS) PDF wersja dostępna cyfrowo DOC

Indywidualna organizacja studiów harmonogram zajęć PDF wersja dostępna cyfrowo DOC

Wniosek o wydanie zaświadczenia PDF wersja dostępna cyfrowo DOC

Wniosek o udzielenie warunku krótkoterminowego PDF wersja dostępna cyfrowo DOC

Wniosek o udzielenie warunku długoterminowego PDF wersja dostępna cyfrowo DOC

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej PDF wersja dostępna cyfrowo DOC