WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Uchwała Senatu UPH Nr 133-2023 w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Monitorowanie i weryfikacja efektów uczenia się

Zarządzenie Nr 76/2021
Rektora UPH w Siedlcach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Zarządzenie Nr 75/2021 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie sposobu przeprowadzania oraz dokumentowania hospitacji zajęć dydaktycznych

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia

  • dr hab. Agnieszka Godlewska, profesor uczelni - przewodnicząca
  • dr hab. Katarzyna Antosik, profesor uczelni - członek
  • dr Katarzyna Kowalcze - członek
  • dr Arkadiusz Wejnarski - członek
  • mgr Zdzisława Borkowska - członek
  • Klaudia Oleksiuk, przedstawiciel studentów - członek

 

Sprawozdanie z funkcjonowania z wewnetrznego systemu zapewniania jakości kształcenia - rok akademicki 2020/2021

Sprawozdanie z funkcjonowania z wewnetrznego systemu zapewniania jakości kształcenia - rok akademicki 2021/2022