WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

UWAGA STUDENCI !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zdnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki wzwiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464)
informujemy, że legitymacje studenckie pozostają ważne - bez konieczności przedłużania ich ważności - do dnia 14 października 2021 r.