WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

16 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki w siedzibie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Prusa 14.

Gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i prof. Jakub Radziszewski Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Prelekcję o funkcjonowaniu laboratorium wygłosiła prof. Agnieszka Paziewska, która pokieruje pracami nowej jednostki.

 Otwarcie Labolatorium Biologii Molekularnej i Genetyki

Laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, dzięki której będą prowadzone badania naukowe, wyróżniające się najwyższą jakością, wiarygodnością i  szybkością realizacji. Pracownie laboratoryjnie charakteryzują się dużym potencjałem badawczo–rozwojowym i dydaktycznym, wpisującym się w realizację strategii rozwoju Uniwersytetu,  w której ważne miejsce zajmują kierunki medyczne. Inwestycję zrealizowano dzięki dotacji  Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 5,5 mln zł.

 

uroczystości wzięli udział: JE Ks. Biskup Grzegorz Suchodolski; posłowie na Sejm RP: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marek Sawicki i Krzysztof Tchórzewski; przedstawiciele władz samorządowych: Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Stopa, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wicestarosta Powiatu Siedleckiego Małgorzata Cepek, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski; przedstawiciele służb mundurowych: Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Cezary Bujak, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej st. Bryg. mgr inż. Andrzej Celiński, Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Siedlcach mł. insp. Piotr Chromiński, Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji mjr Artur Węgrzyn, Szef Wydziału pełniący obowiązki Komendanta Garnizonu Siedlce ppłk Waldemar Smętek, Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej mł. insp. Michał Bukowski, reprezentujący Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Radosław Nawotka; przedstawiciele środowiska medycznego: Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Marcin Kulicki, Członek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach Mariusz Mioduski, Wicedyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach dr Joanna Kozłowiec; Rektor byłych kadencji dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni, Przewodniczący Rady Uczelni Dariusz Zacharczuk; przedstawiciele nauki współpracujący z naszym Uniwersytetem: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej prof. Rafał Bobiński, z Politechniki Lubelskiej prof. Jarosław Bienias, z Laboratory of Translational Cancer Genomics Biomedical center Faculty of Medicine in Pilsen Charles University dr Filip Ambrożkiewicz, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie dr Marta Gajewska, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie dr Jakub Karczmarski, z Katedry Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Jacek Malejczyk, z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa Emilia Samborowska, a także przedstawiciele władz Uniwersytetu: Prorektorzy, Dziekani, Dyrektorzy  Instytutów oraz pracownicy naukowi i dydaktyczni naszego Uniwersytetu, studenci, doktoranci i przedstawiciele mediów.

 


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.