WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 15-19 października br. w San Diego w Kalifornii (USA) po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, odbył się kolejny Kongres Amerykańskiej Akademii Chirurgów (American College of Surgeons, ACS). Spotkanie to zgromadziło blisko 12 tysięcy chirurgów ze 116 krajów świata i jest największym tego typu wydarzeniem w tej specjalności. W gronie uczestników Kongresu znalazł się dr hab. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach, który podczas sesji tematycznych przedstawił dwa doniesienia naukowe dotyczące leczenia przepuklin: Effectiveness of a preperitoneal desuflation in laparoscopic inguinal hernia repair – should it be mandatory in every TAPP repair? i Umbilical TAPP (laparoscopic transabdominal preperitoneal) repair for medium size umbilical hernias in overweight and obese patients.

 Kongres kliniczny ACS w San Diego

 Spotkanie rozpoczęło się uroczystością zaprzysiężenia nowych członków Akademii, którzy zostali przyjęci do ACS w ciągu ostatnich trzech lat. Dr hab. Kryspin Mitura został przyjęty do tego prestiżowego grona w 2020 roku, jako czwarty chirurg z Polski, a obecnie do Amerykańskiej Akademii Chirurgów należy jedenastu chirurgów z naszego kraju.
W kolejnych dniach Kongresu odbyły się liczne sesje plenarne, dyskusje panelowe, prezentacje przypadków, omówienie filmów operacyjnych oraz warsztaty tematyczne. Podczas tegorocznego spotkania, obok zagadnień naukowych, dominującym tematem było wprowadzenie nowoczesnych programów poprawy jakości w chirurgii w oparciu o mierzalne parametry gromadzone z użyciem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dużo uwagi podczas Kongresu poświęcono również ogólnoświatowemu kryzysowi kadrowemu wśród chirurgów, który jest związany zarówno ze zmianami demograficznymi wynikającymi ze starzenia się tej grupy specjalistów, jak również ze względami prawno-medycznymi, które powodują coraz mniejsze zainteresowanie wśród młodych lekarzy wyborem tej specjalizacji. Niestety te zjawisko w znacznym stopniu dotyczy również Polski, gdzie w ostatnich latach gwałtownie rośnie średnia wieku w tej grupie zawodowej.
American College of Surgeons jest największym stowarzyszeniem chirurgicznym na świecie, skupiającym w swoich szeregach ponad 80 tysięcy członków. Od czasu założenia tej organizacji w 1913 roku, uzyskała on status organizacji wyznaczającej standardy leczenia i kierunki rozwoju. To właśnie ta organizacja wprowadziła do nowoczesnego leczenia między innymi standardy ATLS, wytyczne postępowania w przypadku mnogich obrażeń, wprowadzenie metod laparoskopowych i endoskopowych do codziennej praktyki klinicznej.

 


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.