WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 14-15 października odbyła się kolejna edycja Workshopu filmowego – Chirurgia Ogólna zorganizowanego przez prof. dr hab. med. Tadeusza Wróblewskiego (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) we współpracy z Fundacją Wideochirurgii i Sekcją Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Spotkanie zorganizowane zostało w Aleksandrowie Łódzkim. Do przedstawienia pokazu filmowego inaugurującego konferencję został zaproszony dr hab. n. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. Podczas wystąpienia, na podstawie wykonanych przez siebie zarejestrowanych operacji, zaprezentował film, w którym przedstawił niuanse techniczne operacji laparoskopowych, zwracając szczególną uwagę na stosowane narzędzia, sposób ich użycia, metody preparowania w przestrzeniach anatomicznych z zachowaniem wszystkich aspektów zawartych w listach kontrolnych protokołu operacyjnego.

 Workshop filmowy z innowacji technologicznych w chirurgii

Podczas spotkania pozostali zaproszeni eksperci wyemitowali i omówili również filmy dotyczące wykorzystania staplerów w zespoleniach jelitowych, stosowania terapii podciśnieniowej i nowoczesnych technik hemostazy miejscowej, sposobów resekcji wątroby w przypadku operacji guzów przerzutowych. W drugim dniu warsztatów uczestnicy spotkania mieli okazję do ćwiczenia swoich umiejętności na licznie zgromadzonych stanowiskach z symulatorami laparoskopowymi, gdzie pod okiem zaproszonych ekspertów doskonalili umiejętność szycia i wiązania laparoskopowego, preparowania tkanek, układania siatek syntetycznych w odpowiedniej przestrzeni, stosowania hemostatyków i zakładania opatrunków podciśnieniowych w trudno gojących się przetokach przewodu pokarmowego i trudnych stomiach.

Obecnie stosowane w chirurgii techniki wideoskopowe (laparoskopia, endoskopia) pozwalają na precyzyjne wykonywanie operacji pod kontrolą obrazu wideo umożliwiającego znaczne powiększenie obrazu o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu pojawiła się możliwość rejestrowania materiału wideo na nośnikach elektronicznych i prezentacji przebiegu operacji dla celów szkoleniowych. Dr hab. Kryspin Mitura od wielu lat na podstawie zgromadzonego materiału wideo opracowuje filmy edukacyjne dla chirurgów z Polski i zagranicy, które udostępnione są na kanale #herniacademia na YouTube. Kilkadziesiąt zamieszczonych filmów szkoleniowych z dokładnym opisem technik operacyjnych uzyskało dotychczas ponad 200 tysięcy wyświetleń w ponad 50 krajach na świecie, a sam kanał jest subskrybowany przez ponad 3200 obserwujących.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.