WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 10 i 11 października 2022 r. w Toruniu w Szpitalu Specjalistycznym Matopat odbyły się warsztaty praktyczne w zakresie wykorzystania siatek syntetycznych w zaopatrywaniu przepuklin. Organizatorem kursu były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO), a całość szkolenia została poprowadzona przez dr hab. n. med. Kryspin Miturę, profesora uczelni Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. W warsztatach praktycznych na sali operacyjnej udział wzięło kilkunastu lekarzy z województwa małopolskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, natomiast do wersji online szkolenie obserwowało 64 chirurgów z całej Polski.

 Międzynarodowe warsztaty chirurgiczne z prezentacją innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Przebieg kursu był również transmitowany na żywo do Węgier, Słowacji, Litwy i Białorusi, z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski wykonywanych i omawianych przez dr hab. Kryspina Miturę czterech operacji laparoskopowych i jednej z dostępu przedniego otwartego. Pomiędzy operacjami przedstawił wykłady, w których omówione zostały teoretyczne zagadnienia związane z zaopatrywaniem przepuklin, a także przekazał niezbędną wiedzę o metodach operacyjnych i używanych materiałach syntetycznych. Podczas wykonywanych operacji dr hab. Kryspin Mitura wykorzystał innowacyjne rozwiązanie technologiczne polegające na użyciu siatek syntetycznych, których wielkość i kształt zostały opracowane na podstawie analizy obrazów tomografii komputerowej. Pozwala to na wierne odzwierciedlenie anatomicznego kształtu okolicy pachwinowej, umożliwiając skuteczne dopasowanie implantu podczas operacji. Rozwiązanie to zostało zastosowane po raz pierwszy na świecie zaledwie rok wcześniej.

Kolejne szkolenie w tej samej formule zaplanowane jest na początek grudnia br.

Po zakończonym szkoleniu dr hab. Kryspin Mitura wziął udział w posiedzeniu Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, gdzie został zaproszony do wygłoszenia trzech wykładów dotyczących sposobów zaopatrywania przepuklin pachwinowych. Podczas prelekcji omówił najczęściej spotykane trudności podczas wykonywania tych operacji i przedstawił sposoby pozwalające na bezpieczne i skuteczne przeprowadzenie operacji. W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu chirurgów ze szpitali w województwie kujawsko-pomorskim.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.