WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W pierwszym tygodniu października br. odbyły się kolejne dwie edycje specjalistycznych kursów szkoleniowych z zaawansowanych operacji laparoskopowych przepuklin. Warsztaty skierowane są do lekarzy zainteresowanych przyswojeniem nowych technik operacyjnych w leczeniu defektów powłok brzusznych. Szkolenie zostało zorganizowane i poprowadzone przez dr hab. med. Kryspina Miturę, profesora uczelni reprezentującego Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Warsztaty odbyły się w Szpitalu Miejskim SP ZOZ w Siedlcach we współpracy z firmą Medtronic i pod patronatem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich.

 Kursy szkoleniowe z zaawansowanych operacji laparoskopowych

W trakcie obu kursów wykonał łącznie dziewięć operacji przepuklin pachwinowych sposobem TAPP, prezentując niuanse techniczne, nowoczesne modyfikacje oryginalnej metody i inne tips&tricks. Kurs praktyczny poprzedzony był wykładami teoretycznymi, podczas których omówiono anatomię szczegółową tej okolicy, zaprezentowano algorytm postępowania, obowiązującą listę kontrolną manewrów chirurgicznych i sytuacje szczególne. W szkoleniu udział wzięli chirurdzy reprezentujący różne ośrodki leczenia w Polsce, m.in. z Łodzi, Ciechanowa Lublina, Płocka, Poznania i Warszawy. W samym bieżącym roku dr hab. Kryspin Mitura przeprowadził dotychczas łącznie szesnaście dwudniowych kursów szkoleniowych, z czego dziesięć szkoleń odbyło się w Szpitalu Miejskim w Siedlcach, a pozostałe w szpitalach uczestników w różnych miastach w Polsce. Do końca 2022 roku zaplanowanych jest jeszcze siedem kolejnych edycji kursów.

Organizacja licznych warsztatów szkoleniowych w tutejszym ośrodku, podyktowana jest dużym zainteresowaniem chirurgów w Polsce nauką tej techniki operacyjnej. Zabiegi wykonywanej sposobem laparoskopowym pozwalają na szybszy powrót do aktywności fizycznej i zawodowej, i są związane z mniejszym bólem po operacji. W Polsce, podobnie jak na świecie rośnie również zainteresowanie pacjentów poszukujących dostępu do tej metody leczenia, stąd cieszy rosnąca liczba chirurgów zapewniających możliwość leczenia tym sposobem i rosnąca liczba szpitali, w których wdraża się tę technikę do codziennej praktyki klinicznej. Obecnie Szpital Miejski w Siedlcach stanowi jeden z głównych ośrodków szkoleniowych w Polsce, w którym dostępna jest możliwość zapoznania się z laparoskopowym leczeniem przepuklin pachwinowych i brzusznych.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.