WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 2-5 października 2022 roku w Starych Jabłonkach k/Olsztyna odbyła się XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa – Zakażenia i choroby zakaźne – interdyscyplinarnie, kompleksowo, praktycznie, zorganizowana przy współpracy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz projektu EPI-GUARD.  Nowoczesna formuła programowa tej konferencji była efektem interdyscyplinarnej współpracy i objęła trzy filary programowe, uzupełniające się merytorycznie. Pierwszy blok zajęć obejmował zagadnienia epidemiologii i farmakoterapii zakażeń, w tym wieloopornych, drugi blok to zagadnienia związane z instalacjami wentylacyjnymi i bezpieczeństwem powietrza w szpitalu, trzeci blok obejmował zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i redukcji powikłań infekcyjnych związanych z zabiegami operacyjnymi.

 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zakażenia i choroby zakaźne

W odpowiedzi na zaproszenie pomysłodawcy i organizatora konferencji – dr Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zakażeń, w spotkaniu wziął udział dr hab. med. Kryspin Mitura, profesor uczelni reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach. Podczas konferencji przewodniczył sesji poświęconej zakażeniom w chirurgii i wygłosił wykład dotyczący zakażeń implantów, omawiając przyczyny, sposoby leczenia i metody przeciwdziałania infekcjom wszczepów syntetycznych stosowanych w nowoczesnej medycynie.  Interdyscyplinarne podejście do tematyki zakażeń pozwoliło na zgromadzenie opiniotwórczej kadry szpitali, wymianę informacji i doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wszystkich uczestników konferencji.

W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślano, że pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zagrożenie bezpieczeństwa epidemiologicznego na całym świecie, w szczególności w placówkach medycznych. W wielu szpitalach niedobory personelu, problemy z izolacją powietrzno-kropelkową, a także nadużywanie leków przeciw drobnoustrojowych doprowadziły do istotnego wzrostu ryzyka zakażeń szpitalnych i lekooporności drobnoustrojów. Przez ostatnie dwa i pół roku zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach medycznych było ogromnym wyzwaniem również dla zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, które musiały nie tylko zabezpieczyć bieżącą działalność medyczną placówek, ale także nieustannie aktualizować wiedzę w zakresie nowego zagrożenia. Jednym z ważnych doświadczeń pandemicznych było zrozumienie konieczności wielodyscyplinarnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa pacjenta hospitalizowanego, które musi uwzględniać różne aspekty opieki a także funkcjonowania szpitala jako infrastruktury krytycznej. Te założenia stanowiły podstawę merytoryczną przeprowadzonej konferencji.

Udział w konferencji wzięli pracownicy ochrony zdrowia – lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, a także pracownicy Inspekcji Sanitarnej i placówek zdrowia publicznego. Konferencji towarzyszyły warsztaty, wystawy technologiczne firm, jak również dyskusje przy okrągłym stole.


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.