WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Lekarka w maseczce, okularach ochronnych i białym kombinezonieOd kilku tygodni jesteśmy uczestnikami wykładniczo postępującej pandemii koronawirusem SARS-CoV-2. Wraz z przyrostem liczby zakażonych osób narasta problem postępowania chirurgicznego z pacjentami wymagającymi pilnej operacji. W sytuacji, w której 17% zakażonych Polaków stanowią pracownicy ochrony zdrowia, priorytetem staje się wczesne wychwytywanie osób zakażonych celem ochrony zasobów ludzkich i zapewnienia ciągłości dostępu do opieki chirurgicznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, absolutnie niezbędne są wiarygodne zalecenia dla personelu medycznego, które mogą stanowić wskazówkę w wyborze odpowiedniego postępowania.

W celu zapewnienia szerokiego dostępu do najbardziej aktualnych informacji naukowych podejmowanych jest szereg inicjatyw skierowanych do chirurgów w Polsce.

9 kwietnia 2020 roku pracę zakończył zespół ekspercki pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej. Funkcję koordynatora prac zespołu powierzono dr. hab. n. med. Kryspinowi Miturze, prof. UPH reprezentującemu Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Efektem niezwykle intensywnej pracy zespołu było stworzenie pierwszych polskich wytycznych postepowania w oddziałach zabiegowych w Polsce. Przygotowano obszerny dokument, który został zaakceptowany przez wiele towarzystw naukowych i stał się podstawą do prac na polskimi rekomendacjami w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

7 kwietnia 2020 roku dr hab. Kryspin Mitura wraz z dr hab. Piotrem Myśliwcem z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Przewodniczącym Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) opracowali modyfikację algorytmu postępowania chirurgicznego podczas pandemii COVID-19 na podstawie propozycji amerykańskiej grupy roboczej Todd Heniford i MIS TaskForce.

Jednocześnie dr hab. Kryspin Mitura podjął inicjatywę stworzenia aplikacji teleinformatycznej do analizy algorytmu postępowania. Aplikacja komórkowa i internetowa została udostępniona do korzystania niezwłocznie po zakończeniu prac nad algorytmem.

6 kwietnia 2020 roku powstało tłumaczenie rekomendacji hiszpańskich, które stanowią wszechstronnie opracowany materiał na podstawie najnowszych doświadczeń chirurgów w zmagającej się z pandemią Hiszpanii. Dr hab. Kryspin Mitura przewodniczył zespołowi, który dokonał przekładu oryginalnej wersji zaleceń. Pełny tekst został udostępniony na stronie internetowej Sekcji Wideochirurgii TChP.

5 kwietnia 2020 roku udostępnione zostało polskie tłumaczenie najnowszych zaleceń dwóch wiodących organizacji chirurgicznych na świecie SAGES i EAES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons oraz European Association for Endoscopic Surgery). Dr hab. Kryspin Mitura brał udział w opracowaniu materiału, który następnie został zgłoszony do pilnej publikacji w Medycynie Praktycznej.

Wszystkie powyższe działania mają na celu wsparcie lekarzy pracujących w specjalnościach zabiegowych w Polsce w walce z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, dzięki czemu pomoc udzielana przez zespoły chirurgiczne będzie mogła w bezpieczny sposób dotrzeć do wszystkich potrzebujących interwencji operacyjnej w tym trudnym czasie.


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.