WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 29 lutego 2020r. odbyła się w Siedlcach konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ogólnopolskiego cyklu Akademii Leczenia Ran. W trakcie spotkania wygłoszono wiele prelekcji oraz przeprowadzono liczne warsztaty w podgrupach z praktycznych umiejętności stosowania terapii przewlekłych owrzodzeń. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił dr hab. n. med. Kryspin Mitura, prof. uczelni, reprezentujący Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Omówił w nim nowoczesne metody leczenia ran przewlekłych w codziennej praktyce oddziału chirurgicznego, przedstawiając liczne przypadki kliniczne.

Konferencja dedykowana była do pracowników ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem ran. W spotkaniu wzięło udział ponad 250 pielęgniarek, lekarzy, ratowników, fizjoterapeutów, podologów i studentów kierunków medycznych.

W Polsce z powodu ran przewlekłych leczonych jest kilkaset tysięcy pacjentów. W większości są to chorzy z owrzodzeniami troficznymi kończyn dolnych w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, przewlekłej niewydolności żylnej i miażdżycy zarostowej tętnic, ale również z owrzodzeniami nowotworowymi i odleżynami. W ostatniej dekadzie do leczenia tych schorzeń wprowadzono szereg nowych metod terapeutycznych, między innymi opatrunki kompozytowe z dodatkiem substancji bakteriobójczych, wielowarstwową kompresjoterapię, stosowanie odciążenia stopy z użyciem dedykowanych produktów, metody fizykochemicznego oczyszczania łożyska ran, techniki podciśnieniowe i inne. Dzięki zastosowaniu tych nowoczesnych metod istnieje możliwość zredukowania konieczności kwalifikowania do rozległych amputacji kończyn, które nadal na świecie wykonywane są co około 30 sekund. 5-letnia śmiertelność wśród chorych poddanych dużej amputacji wynosi nadal blisko 50%, stąd wygojenie owrzodzenia w istotnym stopniu wpływa na przeżycia tej grupy pacjentów.

 Prelegent wygłasza swój wykład stojąc przed dużym ekranem

 

 Uczestnicy zgromadzeni wokół instruktorki, która opowiada o rekwizytach leżących na stolikuRekwizyty leżące na stoliku

 


Nasza oferta studiów

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.