WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  w dniach 17-18 oraz 24-25 kwietnia br. dla studentów kierunku KOSMETOLOGIA odbyło się profesjonalne, CERTYFIKOWANE szkolenie z masażu KOBIDO. Szkolenie przeprowadzone zostało zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a Firmą MELIU Sp. zo.o, z siedzibą w Warszawie.

szkolenie z masażu KOBIDO

Decyzją z dnia 13 kwietnia 2023 roku Minister Edukacji i Nauki udzielił pozwolenia na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

kierunek lekarski

W dniach 29 marca – 1 kwietnia 2023 roku w Montrealu (Kanada) odbył się Kongres SAGES (Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons). Jest to jedno z najważniejszych światowych wydarzeń naukowych w chirurgii, głównie w odniesieniu do technik minimalnie inwazyjnych i endoskopowych. Tegoroczne spotkanie poświęcone było innowacjom w chirurgii. W tym roku udział w kongresie wzięło ponad dwa tysiące chirurgów z 72 krajów. Do wygłoszenia wykładu na otwarcie sesji plenarnej został w tym roku zaproszony dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach, przedstawiając opracowany przez siebie mnemotechniczny model weryfikacji jakości operacji Critical View of Myopectineal Orifice – State of the Art In Inguinal MIS Hernia Repair. Wziął również udział w obradach panelu eksperckiego w sesji poświęconej operacjom rekonstrukcyjnym powłok brzusznych. Dodatkowo w sesji technik operacyjnych przedstawił własny algorytm postępowania podczas minimalnie inwazyjnych operacji przepuklin pępkowych i kresy białej.

Kongres SAGES w Montrealu

W dniu 16 marca br. w Bostonie, MA w USA odbyło się uroczyste zakończenie programu szkoleniowego Surgical Leadership Program w Uniwersytecie Harvarda (Harvard Medical School). Była to czwarta edycja nowego programu w ramach studiów podyplomowych skierowana do specjalistów w dziedzinach chirurgicznych. Obecny program rozpoczął się w 2021 roku i brało w nim udział łącznie 105 chirurgów z sześćdziesięciu jeden krajów. W gronie osób, które ukończyły te studia znalazł się dr hab. med. Kryspin Mitura z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UPH w Siedlcach, będąc jak dotychczas jedyną osobą w Polsce, która ukończyła ten program. Jednocześnie dr hab. Kryspin Mitura został przyjęty do Stowarzyszenia Absolwentów Harvardu (Harvard Alumni Association).

 Dr hab. Kryspin Mitura w gronie absolwentów Harvardu


Nasza oferta studiów

Lekarski

Dziekan Jakub Radziszewszki w trakcie operacji

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) absolwent kierunku lekarskiego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Ratownictwo medyczne

Dwaj ratownicy medyczni wewnątrz karetki

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • jednostkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym);
 • jednostkach współpracujących z Systemem PRM (straży pożarnej, WOPR, TOPR, GOPR itp.),
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • jednostkach mundurowych.

Pielęgniarstwo
Na sali operacyjnej podczas operacji pielęgniarka trzyma kroplówkę

Absolwent kierunku pielęgniarstwo to osoba praktycznie przygotowana do wykonywania zawodu, może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych:   szpitalach, poradniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opieki zdrowotnej, a także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego,  żłobkach i domach pomocy społecznej.

Dietetyka

Stół a na nim kilka talerzy i półmisków ze zdrową żywnością

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych i odnowy biologicznej (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji),
 • w szkolnictwie - po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • w laboratoriach oceny jakości żywności
 • ponadto będzie przygotowany do współpracy z firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze i preparaty do leczenia żywieniowego oraz współpracy z lekarzem w zakresie leczenia wymagającego odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Kosmetologia

 kosmetologia

 Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie przygotowany do:

 • pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług oraz współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej w podstawowym zakresie, mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody,
 • planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i zastosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem  i przeznaczeniem kosmetyku,
 • poprawnego wykonania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • odczytu składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania,
 • działania i oceny wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych przez lekarza zabiegów laseroterapii, mezoterapii, wstrzyknięć kwasu hialuronowego, kolagenu, botoksu,
 • podjęcia działań w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Turystyka i rekreacja

Wędrujący turysta z plecakiem na górskiej ścieżce

Stale rozwijająca się branża turystyczna potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie potrafiła w sposób kompleksowy zająć się zorganizowaniem wyjazdu, od zamówienia autokaru począwszy na opiece rezydenta kończąc. Studenci kierunku TURYSTYKA I REKREACJA zyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych
i animacji wolnego czasu. Zyskują szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć zatrudnienie w:

 1. przedsiębiorstwach turystycznych
 2. ośrodkach wypoczynkowych
 3. gospodarstwach agroturystycznych

Jeżeli lubisz ruch, łatwo nawiązujesz kontakty i interesujesz się organizacją czasu wolnego dla dzieci i dorosłych wybierz kierunek TURYSTYKA I REKREACJA.